Yhteystietolomake

*- merkityt tiedot julkaisemme veloituksetta Tietopaketin yrityshakemistossa.

Yritys löytyy haun kautta myös näillä hakusanoilla

Tiedot eivät tule näkyviin Lempäälän Yritysrekisterin julkiselle puolelle, vaan Lempäälän kunnan elinkeinotoimen sisäiseen käyttöön